Podstawy ubezpieczeń

Szkolenia dla agentów, pośredników i brokerów ubezpieczeniowych

Szkolenia otwarte Szkolenia wewnętrzne Przygotowanie do egzaminu brokerskiego

Podstawy ubezpieczeń

Tematy szkoleń

Podstawy ubezpieczeń

O szkoleniu

Program naszego szkolenia  zawiera podstawową wiedzę na temat ubezpieczeń. Nabycie tej wiedzy ułatwi szybsze i łatwiejsze poznawanie konkretnych produktów ubezpieczeniowych. Podczas szkolenia uczestnicy uzyskają podstawową wiedzę na temat ubezpieczeń, jako dziedziny gospodarki oraz jako instrumentu finansowego.

Cel szkolenia

Głównym celem szkolenia jest nabycie podstawowej  wiedzy o ubezpieczeniach, by znacząco ułatwić pracę na trudnym rynku ubezpieczeniowym.

Program szkolenia/kursu

Część I: Pośrednictwo ubezpieczeniowe, czy na tym da się zarobić?

1. Jak zacząć, by szybko nie skończyć?

 • Dlaczego ubezpieczyciel nie powie nam całej prawdy?
 • Czego możemy się spodziewać od ubezpieczyciela?
 • Czy lubimy się uczyć?

2. Czego potrzebują nasi klienci?

 • Co to jest zakres ubezpieczenia?
 • Co jest wyłączone z ubezpieczenia?
 • W jaki sposób nastąpi wyliczenie i wypłata odszkodowania?

3. O czym nie wypada nie wiedzieć?

 • Odpowiedzialność cywilna – czy powinna nas przerażać?
 • NW – czy kilka mniejszych, czy jedno większe?
 • Samotne kobiety kupują assistance
 • Ubezpieczenia na życie - inna bajka

4. Ubezpieczenia komunikacyjne – ciągle najważniejsze?

 • OC posiadacza, zawsze potrzebne
 • AC warto mieć
 • Assistance i inne gadżety
 • Szkody – źródło niezadowolenia klientów

5. Warsztaty

 • Poznajemy i czytamy ogólne warunki umowy ubezpieczenia
 • Wniosek ubezpieczeniowy – dlaczego jest taki ważny i jak go wypełnić
 • Polisa – jak to wygląda i jakie ma znaczenie

Część II: Ubezpieczamy mieszkanie, czyli zacznijmy od czegoś prostego

1. Co nas może spotkać – czyli co to jest ryzyko?

 • Czy ryzyko można mierzyć i w jaki sposób?
 • Czy ryzkiem da się sterować?
 • Ubezpieczenie – najlepszy sposób na ryzyko
 • Co o ubezpieczeniach wiedzieć musimy

2. Casco mieszkania – co to takiego?

 • Co jest objęte ubezpieczeniem?
 • Co jest wyłączone z zakresu ubezpieczenia?
 • W jaki sposób nastąpi wyliczenie i wypłata odszkodowania?

3. Odpowiedzialność cywilna – najważniejsze ubezpieczenie?

 • Kiedy powstanie odpowiedzialność cywilna?
 • Jakie szkody mogą powstać z naszych działań?
 • Jak się porządnie ubezpieczyć?

4. Ruchomości domowe, czy ubezpieczenie tylko dla gadżeciaży?

 • Ryzyko kradzieży, jak się ubezpieczyć?
 • Krótkie spięcie, czyli urządzenia domowe a szkody elektryczne
 • Zalania, przekleństwo wielkiej płyty

5. Warsztaty

 • Poznajemy i czytamy ogólne warunki umowy ubezpieczenia mieszkania
 • Szkoda – zbieramy dokumentację i wypełniamy zgłoszenie

Część III: Ubezpieczamy samochód, czyli: co dla Polaka najważniejsze!

1. Pan samochodzik i… ubezpieczenia?

 • Co kierowca chowa w teczce z polisami?
 • Co mieć musimy, co mieć powinniśmy, a co tylko możemy?
 • Kiedy ważny jest wybór ubezpieczyciela?

2. Auto w cascu?

 • Casco jakie jest (czy na pewno?) każdy widzi
 • Co jest objęte ubezpieczeniem AC?
 • Co jest wyłączone z zakresu ubezpieczenia?
 • W jaki sposób nastąpi wyliczenie i wypłata odszkodowania?

3. Odpowiedzialność cywilna posiadacza pojazdu

 • Kiedy powstanie obowiązek ubezpieczenia?
 • Jakie szkody mogą powstać z naszych działań?
 • Co robić w razie szkody?
 • Co się komu należy i dlaczego?

4. „Osiołkowi w żłoby dano”, czyli inne komunikacyjne

 • Assistance, ale jakie?
 • Ubezpiecz się od ubezpieczycieli!
 • NW komunikacyjne, kiedy zadziała
 • Pozostałe – nie znaczy mniej ważne

5. Warsztaty

 • Poznajemy i czytamy ogólne warunki umowy ubezpieczenia autocasco
 • Szkoda komunikacyjna – wypełniamy zgłoszenie i określamy poziom roszczeń
 • Piszemy odwołanie w sprawie szkody komunikacyjnej

Szkolenie wewnętrzne

Powyższe tematy możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY